Je bent hier: Home » Zonnepanelen Plaatsen

Zonnepanelen Plaatsen

Zonnepanelen plaatsen is voor veel mensen een ingewikkelde materie, aangezien bij de plaatsing van zonnepanelen heel wat factoren komen kijken. De zonnepanelen plaatsing is dan ook iets waar men niet over één nacht ijs gaat. Het plaatsen van zonnepanelen vergt een grote investering, waardoor veel mensen lang nadenken over het al dan niet plaatsen van zonnepanelen.

Om zonnepanelen te plaatsen, heb je in de eerste plaats het nodige budget nodig. Indien je het budget toch bij elkaar hebt, moet je vervolgens zien of je woning wel geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. Zonnepanelen plaatsen op een dak dat uitsluitend naar het Noorden gericht is, is natuurlijk niet slim. Ook een dak met een ongunstige hellingsgraad is niet geschikt voor een zonnepanelen plaatsing. Veel mensen plaatsen zonnepanelen daarom op een plat dak, aangezien je daar de hellingsgraad en oriëntatie zelf kan bepalen.

Nadat je je budget hebt bepaald, en gecontroleerd het of je dak wel geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, moet je ook controleren of je zonnepanelen mág plaatsen. Met andere woorden, je moet controleren of je de nodige vergunningen hebt om zonnepanelen te mogen plaatsen. In sommige gevallen heb je immers een bouwvergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen. In de meeste gevallen wordt het aanvragen van een bouwvergunning voor zonnepanelen echter wel vrijgesteld. Ook moet je van je netbeheerder de toestemming hebben om je zonnepanelen te mogen aansluiten op het net.

Indien je tot de uiteindelijke plaatsing van zonnepanelen overgaat, kan je best een geregistreerd aannemer kiezen. Het wordt ten sterkste afgeraden om de zonnepanelen zelf te plaatsen, aangezien de plaatsing van zonnepanelen een zeer delicate materie is met vele kwetsbare materialen. De kans dat je dan ook iets kapotmaakt is dan ook reëel, zeker indien je slechts een beperkte ervaring hebt. Vandaar dat steeds wordt aangeraden om de plaatsing van zonnepanelen over te laten aan een professionele installateur. Zorg ervoor dat deze installateur de nodige vergunningen en certificaten kan voorleggen.

Nadat de zonnepanelen werden geplaatst, moet je installatie nog gekeurd worden. Verschillende keuringen hebben betrekking op de veiligheid, met name wanneer ze worden aangesloten op het distributienet. Andere keuringen hebben dan weer betrekking op de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen. Zij zullen nagaan of de installatie goed is geïnstalleerd en het nodige rendement zal opbrengen.

 

Zonnepanelen ook voor jou voordelig? Test het uit!